Nike се засилва с полезността на ВВС 270 „Black Sail“